КАРТА ПОЛЯКА +38-063, 476 63 00

19.12.2015
КАРТА ПОЛЯКА +38-063, 476 63 00 Карти Поляка

КАРТА ПОЛЯКА +38-063 — 476 63 00

Консультації по телефону надаються після попередньої оплати послуги(400грн).

Допомогаємо коштами ВІДРОДИТИ АВІАЦІЮ УКРАЇНИ через благодійний фонд. (Картка Приватбанку фонду 5329 5720 0013 5005 або р/р)

Головні права власника карти поляка

Карта поляка є документом, підтверджуючим приналежність до польського народу.

Власник Карти поляка може:

— безкоштовно отримати довгострокову візу на перебування, що дає право на багатократне пересічення кордонів Республіки Польща;

— може легально працювати на території Республіки Польща без необхідності отримувати дозвіл на роботу;

— може займатися в Польщі підприємницькою діяльністю на таких же підставах, як польські громадяни;

— може користуватися у Польщі безкоштовною системою освіти на основному, середньому і вищому рівнях на таких самих початках, як польські громадяни, і одночасно звертатися за фінансовою допомогою і стипендіями, призначеними для іноземців, що виучуються в Польщі;

— може в термінових випадках користуватися безкоштовною системою охорони здоров’я Польщі на таких же качанах, як польські громадяни;

— може користуватися 37-процентною знижкою на залізничний проїзд на території Польщі;- може безкоштовно відвідувати державні музеї у Польщі;

— має право в першочерговому порядку прагнути отримати фінансові кошти, призначені на підтримку поляків за кордоном, з бюджету польської держави або з бюджету місцевої самоврядності на рівні гміни. Увага! Здобуття Карти поляка не означає здобуття польського громадянства, постійної посвідки на проживання на території Республіки Польща або права безвізового перетинання кордонів Республіки Польща.

Підстави для здобуття карти поляка

Карта поляка може бути надана особі, яка вважає себе такою, що належить до Польського Народу і при цьому:

1. Знає польську мову хоч би на базовому рівні і вважає її рідною мовою та знає і підтримує польські традиції і звичаї;

Підтвердить свій зв’язок з польською культурою базовим знанням польської мови, яку вважає рідною мовою, а також знанням і дотриманням польських традицій і звичаїв

2. У присутності консула Республіки Польща або уповноваженого співробітника представити письмову декларацію приналежності до Польського Народу;

У присутності консула Республіки Польща подасть в письмовому вигляді заяву про приналежність до польського народу;

3. Доведе, що принаймні один з батьків, бабуся або дідусь, або ж прабабуся та прадідусь були поляками за національністю та малі польське громадянство. Або ж представити письмову довідку від польської організації, підтверджуючу його активну участь у діяльності на користь польської мови і культури або польської національної меншості протягом, принаймні, останніх трьох років.

Доведе, що є поляком за національністю або мало польське громадянство, або хоча б один з батьків або дідусь чи бабуся, або прадід та прабабуся були польської національності або мали польське громадянство (представить оригінали документів та їх копії);

Заявник може подати альтернативну довідку. виданий уповноваженою організацією польської діаспори, що підтверджує активну діяльність в інтересах збереження польської мови та польської культури або в інтересах польської національної меншини в період, який становить не менше, ніж 3 останніх роки.

Перелік документів для карти поляка

(особисті, одного з батьків, дідуся або бабусі, обидва — прадідусі і прабабусі):

1. Польські документи, що засвідчують особу;

2. Акти цивільного стану або їх копії, свідоцтва про народження і хрещення, шкільні атестати або інші документи, підтверджуючі польське походження;

3. Документи, які підтверджують проходження служби в польських військових частинах;

4. Документи, підтверджуючі факт заслання або тюремного ув’язнення, у яких міститься запис про польське походження;

5. Документи про реабілітації, у яких міститься запис про польське походження;

6. Закордонні документи, що засвідчують особу, містять інформацію про те, що їх власник за національністю поляк;

7. Довідка від польської організації, що діє на території однієї з держав, у якій підтверджується активна участь в діяльності щодо розвитку польської мови і культури або польської меншості;

8. Офіційне рішення з питання визнання польського походження, видане відповідно до положень закону про репатріацію.

Хто видасть мені Карту Поляка?

Мапу видає консул Республіки Польща відповідно до місця проживання особи, яка хоче отримати Карту Поляка. Необхідно пам’ятати, що прохання про Карту Поляка подається у письмовій формі. У консульстві не стягується плата за видачу Карти Поляка. Карта Поляка видається безкоштовно.

Що треба написати у проханні про Карту Поляка?

Необхідно вказати:- ім’я та прізвище особи, яка подає прохання, дату та місце її народження, стать, адресу проживання, громадянство, національність, а також громадянство і національність батьків, дідуся чи бабусі (або ж прадіда та прабабусі), якщо саме на їх походження посилається особа при поданні прохання про Карту Поляка.До прохання необхідно додати копію дійсного документа, що посвідчує особу, та копії документів, які підтверджують дані, наведені у проханні. Це можуть бути: польські документи, що посвідчують особу; акти про цивільний стан або ж їх дублікати; свідоцтва про хрещення; шкільні свідоцтва; документи, що підтверджують проходження військової служби у польських військових формуваннях; документ про підтвердження факту депортації або ув’язнення, в якому знаходиться запис про польське громадянство або ж польське походження жертви депортації або ув’язнення; документ реабілітації депортованої особи, в якому є запис про її польське походження; закордонний особовий документ (паспорт або свідоцтво про народження), в якому є наявний запис про польську національність; пісьмова довідка з польської або полонійної організації про активну участь даної особи у діяльності на користь польської мови, культури або польської національної меншини; правомочне рішення про польське походження, видане згідно з правилами Закону «Про репатріацію». Увага!

Список польських та полонійних організацій, уповноважених до видавання таких довідок, буде оголошено в збірці постанов «Монітор Польскі» (доступний у консульстві).

Заслужені особи можуть уникнути формальностей

Увага! Особам, які мають особливі заслуги, польський консул може видати Карту Поляка без обов’язкового надання підтверджень. Також під час розмови з особою, яка подає прохання про отримання Карти Поляка, консул оцінює рівень її володіння польською мовою.

Скільки часу діє Карта Поляка?

Карта Поляка є дійсною протягом 10 років від дати її видачі. Не пізніше, як за три місяці до закінчення дії Карти Поляка потрібно подати прохання про продовження її дії на наступні 10 років. Карта Поляка також втрачає свою чинність, якщо її власник отримує польське громадянство або переїжджає жити на територію Республіки Польща.

Хто вручає Карту Поляка?

Особі, якій вирішено видати Карту Поляка, відповідний документ вручає польський консул або уповноважена ним особа. Якщо це можливо, вручення Карти повинно відбуватисяв урочистий спосіб. У випадку втрати чи знищення Карти Поляка, консул на прохання власника Карти видає її дублікат.

Як використовувати Карту Поляка ?

Для того, щоб скористатись повноваженнями, які забезпечує Карта Поляка, необхідно пред’явити її разом з дійсним документом, який посвідчує особу.

Коли консул може відмовити у видачі Карти Поляка?

Консул відмовить у видачі Карти Поляка у таких випадках:

— якщо заявник додасть до прохання документи з неправдивими особистими даними або неправдиву інформацію;

— якщо заявник дасть неправдиві свідчення, або ж приховає правду, підробить документ, чи використає справжній документ зі незлим наміром;

— якщо заявник був репатрійований з території Польської Народної Республіки на підставі репатріаційних договорів, що були підписані в 1944-1957 роках, до однієї з держав-учасниць цих договорів.Карту Поляка не отримають також особи, які вже мають польське громадянство,а також ті, які проводять діяльність спрямовану на порушення безпеки, оборони, політичного ладу чи основних інтересів Республіки Польща.

Смороду допоможуть

Фундація «Допомога Полякам на Сході» допоможе Вам приготуватися до зустрічі з консулом. У квітні 2008 року на теріторіях, де проживають значні за кількістю польські спільноти, будуть створені спеціальні відділи Фундації,які матимуть за мету безпосередньо допомагати в приготуванні повногоі правильно заповненого прохання про надання Карти Поляка. Фундація вже понад п’ятнадцять років підтримує польські середовища у їхній освітній, медіальній, культурній та суспільній діяльності.Наша адреса: ul. Jazdow 10A, 00-467 Warszawa, tel. +48 22 628 55 57zawa, tel. +48 22 628 55 57 www.pol.org.pl

У якому випадку Карту Поляка може отримати дитина (до 18 років)?

Якщо обоє батьків мають Карту Поляка або має її один з батьків, а другий у присутності польського консула висловить свою згоду на видачу дитині Карти Поляка.Увага! Батьківська згода не вимагається, якщо він (вона) був позбавлений батьківських прав. Якщо неповнолітньому виповнилось 16 років, він повинен особисто дати згоду на отримання Карти Поляка. Карта Поляка, надана неповнолітньому, втрачає свою дію через рік після його повноліття. Щоб уникнути цього, необхідно не пізніше, як за три місяці до закінчення терміну дії Карти Поляка подати прохання про продовження дії Карти на 10р

Konsulat Generalny RP w Charkowie: 61002 Charkow, ul. Artioma 16, telefon: (00-380 57) 75 78 801, faks: (00-380 57) 75 78 804, e-mail: kgrp@kharkov.ukrtel.ua, www.charkowkg.polemb.net Konsulat Generalny w Lucku: 43016 Luck, ul. Katedralna 7, telefon: (00-380 332) 77 06 10 do 12, 77 00 44, faks: (00-380 332) 77 06 15, e-mail: konsulat@konsulat.lutsk.ua, www.luckkg.polemb.net Konsulat Generalny w Odessie: 65014 Odessa, ul. Uspienska 2/1, telefon: (00-380 48) 722 56 96; 722 60 03, faks: (00-380 48) 722 77 01, e-mail: sekretariat@paco.odessa.ua, www.odessakg.polemb.net

Osoba, ktora ma Karte Polaka: moze bez oplat otrzymac wize pobytowa dlugoterminowa uprawniajaca do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej; moze podejmowac na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalna prace bez koniecznosci posiadania zezwolenia na prace; moze prowadzic w Polsce dzialalnosc gospodarcza na takich samych zasadach jak obywatele polscy; moze w Polsce korzystac z bezplatnego systemu oswiaty; moze w stanach naglych korzystac w Polsce z bezplatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;moze za darmo zwiedzac muzea panstwowe w Polsce; moze w pierwszej kolejnosci ubiegac sie o srodki finansowe z budzetu panstwa polskiego lub z budzetu samorzadow gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polakow za granica.

Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlania sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Неповнолітні особи до 18 років можуть отримати Карту поляка виключно за заявою батьків, які вже мають Карту поляка. Якщо Карту поляка має тільки один з батьків, інший з батьків може висловити у присутності консула згоду на отримання неповнолітнім Карти поляка (така згода не вимагається, якщо другий з батьків позбавлений батьківських прав). Визнання Карти поляка неповнолітній, якому виповнилося 16 років, може відбутися тільки з його згоди.

Карта поляка, видана особі, яка досягла 65-річного віку, є безстроковою.

Власник Карти поляка має право:

Короткий опис статті: посольство польщі в луцьку КАРТА ПОЛЯКА +38-063 — 476 63 00 КАРТА ПОЛЯКА +38-063 — 476 63 00

Требуется виза. Заходите!

КАРТА ПОЛЯКА +38-063 — 476 63 00 Консультації по телефону надаються після попередньої оплати послуги(400грн). Допомогаємо коштами ВІДРОДИТИ АВІАЦІЮ УКРАЇНИ через благодійний фонд. (Картка Приватбанку фонду 5329 5720 0013 5005 або р/р)

КАРТА ПОЛЯКА +38-063, 476 63 00 Карти Поляка

Також ви можете прочитати